Prezentacje multimedialne stanowią doskonałe narzędzie marketingu bezpośredniego. Technologie multimedialne stwarzają nowe możliwości kreowania wizerunku marki. Mając do dyspozycji takie środki przekazu jak grafika, dwu- i trójwymiarowa animacja, dźwięk i obraz filmowy oraz zaawansowane technologie programowania, można w efektowny sposób skutecznie oddziaływać na świadomość odbiorcy, podnosić wizualną atrakcyjność samej prezentacji oraz kształtować w oczach potencjalnych odbiorców pozytywny wizerunek.

   Prezentacja może zostać wykorzystana na spotkaniach biznesowych, konferencjach, szkoleniach czy targach. Hipertekstowe odnośniki do odpowiednich miejsc w internecie pozwalają na pełną integrację działań promocyjnych w sieci i poza nią, wpływając na znaczne obniżenie kosztów działalności marketingowej przedsiębiorstwa, w stosunku np. do tradycyjnych drukowanych folderów.